حسابداری بین المللی چیست
حسابداری بین المللی چیست

حسابداری بین المللی چیست ، این نوع حسابداری شامل روش های استاندارد حسابداری تمامی کشوهای جهان می باشد.

البته به دلایل تفاوت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها اصول حسابداری به صورت جهانی مدون نمی شود. به طور کلی سیستم حسابداری بین المللی حسابداری بین المللی جمعی از شیوه ها و استانداردهای حسابداری تمامی کشورها می باشد.


علل تفاوت در حسابداری بین المللی


تفاوت هایی که در سیستم حسابداری بین المللی وجود دارد به دلیل اختلافات موجود در شرایط تجاری هر مملکتی می باشد. به عنوان مثال نوع بازار مالی که متکی بر گرفتن وام یا سرمایه گذاری می باشد و یا گردش حقوقی هر ملتی که گزارشات اقتصادی بر اساس آن انجام می گیرد و از دیگرعلت تفاوت در این سیستم حسابداری می توان به به اصول حسابداری بخش های خصوصی و دولتی هر یک از ملت ها اشاره کرد.


دلایل مولر برای بیان تفاوت ها در سیستم حسابداری بین المللی


- توسعه اقتصادی: کشورها از نظر اقتصادی به توسه یافته و در حال توسعه تقسیم بندی می شوند و ملت ها از نظر اقتصادی در شرایط یکسانی نمی باشند.
- شرایط تجارتی: هر اختلافی در شرایط اقتصادی و صنعتی دولت ها سبب اختلاف در تولیدات و نیازهای شرکت ها خواهد شد.
- شرایط سیاسی: شرایط سیاسی قادر است بر شرایط اقتصادی هر مملکتی تاثیر بگذارد. یک سیستم یا تحت کنترل و یا متکی بر بازار آزاد خواهد بود.
- سیستم مقررات خاص: ممکن است یک کشور دارای مقررات تعیین شده ای باشد اما در مورد حمایت از ادارات در تجارت غیر منصفانه ، مقررات ضد انحصاری داشته باشد. با وجود این تفاوت ها روش های حسابداری در سطح بین المللی متفاوت خواهد بود و سبب می شود اصول حسابداری در سطح بین المللی متفاوت باشد.


نتیجه پایانی


لازم است برای شرکت هایی که چند ملیتی هستند اصول حسابداری یکسان سازی شود، اصول هماهنگ سازی به متشابه کردن دسته های گوناگون حسابداری وروش های گزارشگری اقتصادی می پردازد.