حسابداری بین الملل
حسابداری بین الملل

حسابداری بین الملل ، در تعریف حسابداری بین الملل می توان گفت که مجموعه ای از روش ها و استانداردهایی است که در تمام کشورهای دنیا مورد قبول است. دامنه این مجموعه بسیار گسترده است و روش هایی ارائه می دهند که در کشورهای مختلف دنیا و سیستم های بین المللی قابل اجرا می باشند.

مفاهیم تعریف شده در حسابداری بین الملل :


در این بخش بر 3 مفهوم حسابداری برای واحدهای فرعی شرکت، حسابداری بین المللی تطبیقی و حسابداری جهانی اشاره دارد که در این میان حسابداری جهانی بیشترین فضا را به خود اختصاص داده است و هدف حسابداری جهانی، استاندارد کردن مجموعه ی کاملی از اصول و روش های حسابداری بین المللی می باشد.

مدل های مختلف حسابداری :


- مدل آمریکای جنوبی : این مدل بیشتر در کشورهای امریکای جنوبی دیده می شود. در این مدل به صورت مداوم از تعدیلات تورمی استفاده می شود و سیستم حسابداری در جهت برطرف کردن نیازهای برنامه ریزان دولتی قدم بر می دارد.

- مدل انگلیسی آمریکایی : این مدل در کشورهای انگلیس، امریکا و هلند دیده شد. در این کشورها بازارهای توسعه یافته و بزرگی وجود دارند. افرادی که از اطلاعات مالی استفاده می کنند، دارای مهارت بالایی هستند.

- مدل کنتیننتال : این مدل در کشورهای اروپایی و ژاپن وجود داشت. در این مدل رابطه نزدیکی بین واحدهای تجاری و بانک ها وجود دارد. حسابداری مالی در این کشورها در جهت رعایت قوانین کشورها برنامه ریزی شده است. طراحی سیستم حسابداری در این کشورها به صورتی است که قوانین وضع شده به وسیله دولت را برآورده می کنند.

- مدل اقتصاد ترکیبی : در این مدل از سیستم های دوگانه حسابداری استفاده می شود. جهت گیری یک سیستم به سمت حسابداری یک شکل، بودجه و اعتبارات می باشد. در این راه تلاش می کند تا اطلاعاتی برای برخی از مدیران که در سیستم اقتصادی گذشته فعالیت می کردند، به دست آورد. در نوع دیگر، جهت گیری به سمت بازارهای سرمایه داری می باشد.

- مدل استانداردهای بین المللی : این مدل بسیار جدید بوده و تلاش می کند تا حسابداری مالی را در سطح بین المللی هماهنگ کند.